GRUNDKURS – MOTIVERANDE SAMTAL startar den 9/10 2017

Grundkurs i motiverande samtal - MI - NÅGRA PLATSER KVAR

Kursen omfattar 4 dagar fördelade över 4 veckor.

Kursen vänder sig till personal som arbetar med motivations- och förändringsarbete inom exempelvis socialtjänst, skola, sjukvård, företagshälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedling, behandlingshem, kyrka och kriminalvård.

Nästa kurs startar hösten 2017, den 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10.

Läs mer om utbildningen