Basutbildning KBT startar vecka 34

Nästa Basutbildning i KBT, steg 1, motsvarande 45 hp startar vecka 34, 2017.
Utbildningen som startar den 24 augusti är FULLTECKNAD.

Länk till Basutbildning KBT