Evidens erbjuder Motiverande samtal (MI) till enskilda personer

MI (motivational interviewing) är samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring. MI utvecklades under 1980-talet av psykologerna William F. Miller och Stephan Rollnick.

Syfte:
Att genom denna samtalsmetod och förhållningssätt uppnå en ökad motivation till förändring. Samtalsstilen är mer av rådgivning än behandling. Riktningen i samtalen är mot en beteendeförändring.

Tillvägagångssätt:
Genom korta enskilda samtal vanligtvis vid 2-5 tillfällen utifrån personens behov och situation.

Plats: Evidens lokaler Packhusplatsen 2 Göteborg

Dag: Måndagar

Läs mer