Mindfulness för professionella – grundkurs MBCT

Vi startar en grundkurs MBCT - Mindfulness för professionella.

Kursen består av 8 tillfällen á 2,5 tim under hösten 2015. Upplägg enligt Mark Willams, Zindel Segal och John Teasdales program i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT). Kursen är upplevelsebaserad och innehåller genomgående möjlighet till reflektion och personlig utveckling.

Kursen kan tillgodoräknas som 25 tim utbilnings-/egenterapi i grupp.

Kursen vänder sig i första hand till personer som arbetar eller studerar inom hälso- och sjukvård t ex psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller läkare. Personer inom angränsande områden kan också antas om förkunskapskraven bedöms som uppfyllda.

Kursstart är den  26 augusti, 9+23 september, 21 oktober, 4+ 18 november, 2+16 december.
Alla kursdagar är på onsdagar kl 9.00 - 11.30.

Läs mer om utbildningen