Några platser kvar!

Vi startar en Basutbildning KBT i Göteborg den 19-20 mars 2015 och med fortsatt upplägg om två dagar torsdagar och fredagar under jämna veckor under hela utbildningens tre terminer. Vi har några platser kvar så vi förlänger ansökningstiden till den 7 mars 2015.

Läs mer om utbildningen